Podmienky zapožičania

Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy :

Fyzické osoby

 • občiansky preukaz / cestovný pas
 • vodičský preukaz skupiny B

Právnické osoby

 • občiansky a vodičský preukaz osôb ktoré budú vozidlo používať
 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list

Platobné podmienky :

Fyzické osoby / Právnické osoby

 • platba za prenájom je realizovaná pri preberaní vozidla v hotovosti

Ceny prenájmu auta, účtovanie a DPH :

 • ceny prenájmu sú uvedené v cenníku
 • ceny sú uvedené bez DPH, sme platcami DPH 20%
 • v cenníku sú uvedené ceny za jeden deň prenájmu (24hod) v závislosti od typu vozidla a dĺžky prenájmu

V cene prenájmu auta je zahrnuté :

 • neobmedzený počet najazdených kilometrov
 • komplexné poistenie
 • diaľničná známka pre SR
 • asistenčné služby pri poruche vozidla a služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti(s výnimkou odťahu vozidla)

Dĺžka prenájmu auta :

 • jeden deň prenájmu = 24 hodín
 • pri prekročení tejto doby o viac ako 60 minút, sa účtuje ďalší deň prenájmu

Cesta do zahraničia :

 • pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto skutočnosti oboznámiť prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve
 • vstup nie je povolený do krajín: Krajiny bývalej ZSSR a bývalej Juhoslávie(s výnimkou SLO a HR), Rumunsko, Bulharsko, Albánsko

Ďalšie informácie :

 • autopožičovňa nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané vo vozidle
 • ceny sú stanovené dohodou a autopožičovňa si vyhradzuje právo na úpravu cien
 • autopožičovňa si vyhradzuje zamietnutie prenájmu bez udania dôvodu
 • poplatok za stratu kľúčov alebo dokladov od požičaného vozidla je 350 €
 • poplatok za nadmerné znečistenie požičaného vozidla je 35 €